24.jpg (82655 bytes)

photo 1999 by N.Chetverikova