25.jpg (105635 bytes)

photo 1999 by N.Chetverikova